user::e1571ccc-558d-48c9-b8df-58def32d3cd2

불루문님

InMyMemory™ 2007-10-01 21:19:04 2
Canon / Canon EOS 5D / 2007:09:29 / 20:25:22 / Manual Exposure / Multi-segment / 800x534 / F3.2 / 1/125 (0.008) s / ISO-200 / 0.00EV / Auto WB / Flash fired / 68mm / 6mm
Canon / Canon EOS 5D / 2007:09:29 / 20:29:41 / Manual Exposure / Multi-segment / 667x667 / F3.2 / 1/125 (0.008) s / ISO-200 / 0.00EV / Auto WB / Flash fired / 32mm / 5mm
Canon / Canon EOS 5D / 2007:09:29 / 20:30:51 / Manual Exposure / Multi-segment / 667x667 / F10.0 / 1/125 (0.008) s / ISO-200 / 0.00EV / Auto WB / Flash fired / 25mm / 5mm
Canon / Canon EOS 5D / 2007:09:29 / 21:12:11 / Manual Exposure / Multi-segment / 667x667 / F3.2 / 1/125 (0.008) s / ISO-400 / 0.00EV / Auto WB / Flash fired / 67mm / 5mm


가입했습니다.
그날 너무나 고생하셨습니다.
운전으로 고생하시는데 저는 너무 편안게 얻어 타고..
거기가 잠까지...;;

만나뵙게 되어 영광이며..
앞으로 알고 지내게 되어 좋습니다.
늘 행복하시길 바랍니다.

못찍은 사진 놓고갑니다.
제목 작성자 추천수 조회수 작성
박판수입니다.
박판수 2017-11-21 2 0
박판수 0 2 2017-11-21
즐거운 추석절 ~ file
정다운 2011-09-11 2 0
정다운 0 2 2011-09-11
꽂지 file
산골소년 2011-01-28 2 0
산골소년 0 2 2011-01-28
근하신년 file
雲谷 송희선 2010-12-29 2 0
雲谷 송희선 0 2 2010-12-29
새해 福 많이 받으세요. file
우드정[정철재] 2007-12-31 2 0
우드정[정철재] 0 2 2007-12-31
근하 신년
한선희 2007-12-29 2 0
한선희 0 2 2007-12-29
불루문님 file
InMyMemory™ 2007-10-01 2 0
InMyMemory™ 0 2 2007-10-01
가입인사드립니다 . file
K a z e 2007-07-26 2 0
K a z e 0 2 2007-07-26
주소..입니다
하은 2007-07-21 2 0
하은 0 2 2007-07-21