user::e1571ccc-558d-48c9-b8df-58def32d3cd2

즐거운 추석절 ~

정다운 2011-09-11 10:48:55 2
NIKON CORPORATION / NIKON D700 / 2010:10:06 / 10:09:42 / Auto Exposure / CenterWeightedAverage / 1200x750 / F13.0 / 1/125 (0.008) s / ISO-200 / 0.33EV / Auto WB / Flash not fired / 24mm


가족, 친지 그리고 정다운 이웃들과  풍성하고 정겨운 명절을 보내시기 바랍니다
.........

제목 작성자 추천수 조회수 작성
박판수입니다.
박판수 2017-11-21 2 0
박판수 0 2 2017-11-21
즐거운 추석절 ~ file
정다운 2011-09-11 2 0
정다운 0 2 2011-09-11
꽂지 file
산골소년 2011-01-28 2 0
산골소년 0 2 2011-01-28
근하신년 file
雲谷 송희선 2010-12-29 2 0
雲谷 송희선 0 2 2010-12-29
새해 福 많이 받으세요. file
우드정[정철재] 2007-12-31 2 0
우드정[정철재] 0 2 2007-12-31
근하 신년
한선희 2007-12-29 2 0
한선희 0 2 2007-12-29
불루문님 file
InMyMemory™ 2007-10-01 2 0
InMyMemory™ 0 2 2007-10-01
가입인사드립니다 . file
K a z e 2007-07-26 2 0
K a z e 0 2 2007-07-26
주소..입니다
하은 2007-07-21 2 0
하은 0 2 2007-07-21